Teleslyngeanlæg er til stor hjælp for hørehæmmede

En teleslynge er et høreteknisk hjælpemiddel, der er til stor hjælp for hørehæmmede med høreapparat.

En teleslynge består af en eller flere mikrofoner, der opfanger lyde. Lyden forstærkes og sendes ud i en ledning (teleslyngen), der er placeret rundt langs væggen. Når man sidder indenfor slyngen i rummet opfanger telespolen i et høreapparat impulserne og omdanner dem til forståelig lyd for den hørehæmmede. Høreapparatet skal indstilles til T eller TM for at tilgå systemet.

På den måde kan brugeren høre, hvad der bliver sagt til f.eks. en gudstjeneste i kirken på trods af afstand til lydkilden, baggrundsstøj eller dårlig akustik i lokalet.


 

En teleslynge er et krav i forsamlingslokaler

I dag er det et krav, at forsamlingslokaler har en fast installation af teleslyngeanlæg eller lignende, som tilgodeser hørehæmmede og høreapparatbrugere. De præcise regler om installation af teleslynge i forsamlingslokaler kan læses i Bygningsreglementet (8.1, stk. 12). http://bygningsreglementet.dk/br10_03_id122/0/42

”De nævnte forsamlingslokaler omfatter forsamlingshuse, kirker, biografer, biblioteker, aulaer og koncertsale, som er offentligt tilgængelige for publikum. Almindelige undervisningslokaler i folkeskoler og f.eks. mødelokaler i kontorbyggeri er ikke omfattet.

Alle installationer bør opfylde DS/EN 60118-4, Elektroakustik - Høreapparater - Del 4: Teleslyngesystemer til høreapparater - Tekniske krav.

Hvis der vælges en anden løsning end fast installation af teleslyngeanlæg på minimum samme niveau, skal tilhørende udstyr være tilpasset antallet af publikum.

For at sikre at den valgte installation er funktionsdygtig, når den anvendes, anbefales det at teste installationen regelmæssigt.”

Kontakt os og hør mere om teleslyngeanlæg. Vi er klar med rådgivning på området og en snak om mulighederne hos jer.