AV-Huset arbejder aktivt med FN’s 17 Verdensmål

AV-Huset arbejder aktivt med FN’s 17 Verdensmål

marts 22, 2021

Årets COP-rapport til FN

Så fik vi indsendt vores årlige bæredygtighedsrapport til FN. Vi er én af de ca. 400 danske virksomheder og organisationer, der har tilsluttet sig FNs Global Compact og de 17 Verdensmål.

     AV-Husets COP 2020 rapport til FN.

FNs Global Compact er verdens største frivillige initiativ, der opstiller generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar. En gang om året har vi forpligtet os til at udfærdige en rapport til FN om vores virksomheds fremskridt og engagement inden for ansvarlig virksomhedsledelse.

Vi fokuserer på disse Verdensmål

I 2020 har vi valgt primært at arbejde med disse to Verdensmål nr. 13 (Klimaindsats) og nr. 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner). Derfor har vi i perioden fokuseret særligt på at fortsætte vores arbejde med at spare på energien, så vi kan mindske vores miljøpåvirkning. Og vi har implementeret et sæt nye anti-korruptionsprincipper, der skal hjælpe vores medarbejdere med at identificere og arbejde mod alle former for korruption, så de er klædt på til at optræde etisk og med integritet.

Derudover har vi også arbejdet med Verdensmål nr. 3 (Sundhed og trivsel), nr. 4 (Kvalitetsuddannelse) og nr. 9 (Industri, innovation og infrastruktur).

Sammen kan vi gøre en stor forskel

Ca. 13.000 virksomheder og organisationer fra 160 lande er med på verdensplan. I Danmark er ca. 400 virksomheder med – over halvdelen er SMV medlemmer. Selvom vores bidrag synes lille i det store sammenhæng, så gør det en forskel, når vi står sammen om at skabe en bedre verden.

AV-Huset har været med siden 2015. Skal jeres virksomhed også være med? Se mere om FNs Global Compact.

Du kan se vores nye anti-korruptionsprincipper her eller læse mere om AV-Husets værdier.

Andre nyheder