Global Compact rapport til FN

Global Compact rapport til FN

december 5, 2023

Vi kan ikke redde verden…

men vi kan være med til at gøre en forskel. Derfor deltager vi i FN’s Global Compact initiativ og har netop indsendt vores årlige rapport (Communication on Progress) til FN. I rapporten beskriver vi vores arbejde med de Ti Principper og hvordan vi bidrager til opnåelsen af de 17 Verdensmål.

Du kan læse vores CoP-rapport til FN her.

Kortlægning af risici

SMV’er udgør 99% af det samlede antal virksomheder i Danmark og er dermed rygraden i dansk erhvervsliv. Selvom AV-Husets indsats synes meget lille i den store sammenhæng, så har det samlede aftryk for alle os SMV’er enorm betydning.

I rapporten fokuserer vi på kortlægning af menneskelige og miljømæssige risici forbundet med vores aktiviteter. Vi beskriver, hvad vi gør for at minimere disse risici.  F.eks. kommer 7 ud af vores 8 primære leverandører fra lav-risiko lande og vi arbejder løbende på at reducere vores energiforbrug, hvor vi bl.a. vil gå fra gas til det mere miljøvenlige fjernvarme. Vi fokuserer ligeledes på sortering af affald og har taget de første skridt til at identificere vores CO2-udledning med Klimakompasset, så vi nu efterfølgende kan begynde at sætte mål og planlægge forbedringer.

Hvad er FN’s Global Compact?

FN’s Global Compact er verdens største initiativ for ansvarlighed i erhvervslivet. Global Compact blev lanceret af FN’s generalsekretær i år 2000 og over 16.000 virksomheder er i dag med på verdensplan. Missionen er at mobilisere en global bevægelse af ansvarlige virksomheder for at bidrage til skabelsen af en mere social retfærdig og bæredygtig verden.

Læs mere om FN’s Global Compact.

Andre nyheder