Omtanke for mennesker og miljø

Vi er bevidste om, at vi har et samfundsmæssigt ansvar og et ansvar over for en lang række interessenter. Vi ønsker således at drive virksomhed på en ordentlig og anstændig måde, hvor vi engagerer os i det omkringliggende samfund og derved viser omtanke for mennesker og miljø.

Vi har derfor udarbejdet en CSR-politik og tilsluttet os FNs Global Compact, hvor vi tager hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold og miljø. Se AV-Husets CSR-politik.

Hvad er samfundsansvar?

CSR (Corporate Social Responsibility) eller samfundsansvar handler om, at virksomheden udviser ansvarlighed i forhold til det samfund, man er en del af. Alle virksomheder skal overholde lovgivningen, men derudover handler det om, hvordan virksomheden bidrager til social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed fx gennem arbejdet med FNs Verdensmål og hvordan man håndterer mulige negative indvirkninger.

Samfundsansvar er derfor alt det, man gør i virksomheden ud over lovens krav for at skåne miljøet og vores planet, skabe gode arbejdsforhold for arbejderne og sikre rettigheder samt bidrage positivt i de lande, man arbejder i.

Denne frivillige CSR-indsats kan også være til stor gavn for virksomheden, fordi det stiller os stærkere og gør os mere konkurrencedygtig i en verden, hvor kunder og samarbejdspartnere stiller stadig større krav om bæredygtig forretning.

Du kan læse mere om vores samfundsansvar og handlinger inden for fokusområdet miljø i AV-Husets Miljøpolitik. Under Vi Støtter kan du desuden se, hvilke organisationer og foreningers arbejde AV-Huset støtter op om.

Deltagelse i FNs Global Compact

I forlængelse af vores CSR-politik har vi tilsluttet os FNs Global Compact i 2015. Det er verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder, der arbejder på at skabe en bedre verden.

Dermed forpligter vi os som virksomhed til at tilpasse vores virke og strategier til ti principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstager-rettigheder, miljøprincipper og anti-korruption samt de 17 Verdensmål, som udgør en fælles plan for fred og velstand for mennesker og planeten – nu og i fremtiden. Ovenstående tilsikres ved fuld oplysning samt en fra virksomheden årlig rapportering til FN.

Se vores seneste COP-rapporter (Communication on Progress) sendt til FN:

UN Global Compact

UN Global Compact er verdens største initiativ for virksomheders samfundsmæssige ansvar. UN Global Compact giver retningslinjer for, hvordan virksomheder kan bidrage til løsningen af de sociale og miljømæssige udfordringer, som følger af globaliseringen. Over 600 virksomheder er med i Danmark gennem UN Global Compact Network Denmark. På verdensplan er over 23.000 virksomheder og organisationer med fra 167 forskellige lande.

Læs mere om UN Global Compact Network Denmark.

Du kan se alle vores rapporter på UN Global Compacts hjemmeside.

Vores anti-korruptionsprincipper

AV-Huset er af den opfattelse, at korruption og bestikkelse er uforenelig med god forretningsledelse og skadelig for værdiskabende aktiviteter. Som et initiativ i vores tilslutning til FN Global Compact har vi udarbejdet nogle virksomhedsprincipper vedr. anti-korruption, som skal sikre, at vores medarbejdere er i stand til at identificere korruption og optræder etisk og med integritet. Se vores anti-korruptionsprincipper.

Vi er glade for at kunne oplyse, at der indtil videre ikke er indberettet nogen uregelmæssigheder. Du kan læse mere i vores ovenstående COP-rapporter til FN.