Landbrug og Fødevarer

Landbrug og Fødevarer


Opgradering af AV-udstyr i stor mødesal.

Landbrug & Fødevarer er en dansk erhvervsorganisation, der varetager fælles opgaver og erhvervsmæssige interesser for de danske landmænd og fødevarevirksomheder. Landbrug & Fødevarer har hovedsæde i København.

Opgave:

Landbrug & Fødevarer ønskede en opgradering af deres AV-udstyr i den store mødesal på Axelborg. En del eksisterende udstyr var i fin kvalitet og skulle genanvendes, mens andet skulle udskiftes som f.eks. lydanlæg, højttalere og mikrofonanlæg. Derudover skulle brugervenlig betjening og eksternt kamera til videokonference etableres.

Løsning:

AV-Huset stod for gennemgang af det eksisterende AV-udstyr og efterfølgende opgradering samt det fulde projekt med installation, programmering og indregulering.

Efter en gennemgang af det eksisterende AV-udstyr blev det besluttet at opgradere lydanlægget til en digital platform for at opnå en bedre lyddækning og taleforståelse i mødesalen. Vi har fokuseret på en diskret lydløsning af høj kvalitet, der ikke stjæler fokus fra det flotte lokale.

Som trådløse mikrofoner er anvendt et pro system fra Sennheiser, der sikrer fuld dækning i lokalet og kan anvendes uhindret i forhold til de mange frekvenser, der er i nærområdet.

For at kunne skabe et bedre billedudsnit i forbindelse med videokonferencer og kunne opstille frit til videokonferencemøder forskellige steder i salen, blev kundens eget eksterne HD kamera installeret på et designbeslag ved indgangsdøren og forbundet, så det er muligt at styre via det nyetablerede rumstyringsanlæg.

Alt AV i eksisterende rack i salen samt de nye komponenter blev flyttet til eksterne depotrum, så det ikke tager fokus fra det flotte lokale. Der er etableret et rumstyringsanlæg med betjeningspanel placeret i salen. Betjeningspanelet er leveret som en mobil enhed, der er integreret i en dockingstation, men kan placeres og anvendes, hvor i salen man ønsker det. Rumstyringen er ligeledes koblet op, så det er muligt at betjene lys og motorstyrede gardiner fra betjeningspanelet.

Trænger jeres mødelokale til en opgradering?

Moderne AV-udstyr tilbyder masser af nye features, der i højere grad tilgodeser jeres særlige behov og ønsker i mødelokalet. Lad AV-Huset komme med et professionelt bud på en moderne AV-løsning til jeres lokale. Kontakt os på telefon 55774030 eller email info@av-huset.dk.

Du kan læse mere om brugervenlig betjening med rumstyring, lydanlæg, videokonference, AV-løsninger til konference- og mødelokaler eller andre AV-løsninger.

Se også andre opgaver, som vi har løst for erhvervslivet.

Det offentlige

Siden 1990 har AV-Huset leveret og installeret mange forskellige AV-løsninger til en lang række kommuner og offentlige institutioner. AV-Huset er godkendt som AV-leverandør til det offentlige i henhold til SKI-aftale 02.70 - det dynamiske indkøbssystem for AV-løsninger. Her følger et lille udsnit af udvalgte cases.

Erhverv

Siden 1990 har AV-Huset leveret og installeret mange forskellige AV-løsninger til en lang række små og store virksomheder. Fra opgradering af videokonferenceløsningen i det lille mødelokale til komplet AV-indretning af nyt domicil. Se et lille udsnit af udvalgte cases om AV-projekter for erhvervslivet. Se også vores referenceliste over danske virksomheder, som vi har leveret AV-løsninger til.

Export

AV-Huset har leveret og installeret mange forskellige AV-løsninger til en lang række kunder i udlandet. Her følger et lille udsnit af udvalgte cases.

Folke- & efterskoler

Siden 1990 har AV-Huset leveret og installeret mange forskellige AV-løsninger til en lang række folke- og efterskoler. Her kan du se et lille udsnit af udvalgte cases.

Hoteller

Siden 1990 har AV-Huset leveret og installeret forskellige AV-løsninger til en lang række hoteller, hostels og kursuscentre. Her følger et lille udsnit af udvalgte cases. Se også vores referenceliste over hoteller og konferencesteder i Danmark, som vi har leveret AV-løsninger til.

Kirker

Siden 1990 har AV-Huset leveret og installeret mange forskellige AV-løsninger til en lang række kirker, menigheds- og sognehuse. Vi lader moderne teknik mødes med klassisk arkitektur i de danske kirker. Her følger et lille udsnit af udvalgte cases.

Museer, udstillinger og underholdning

Vi leverer teknikken til gode oplevelser. Siden 1990 har AV-Huset leveret og installeret mange forskellige AV-løsninger til en lang række museer, udstillinger og sportsklubber. Her kan du gå på opdagelse i udvalgte cases. Se også vores referenceliste over museer og udstillinger, som vi har leveret AV-løsninger til.

Udlejning

I AV-Huset klarer vi alle slags udlejningsopgaver fra store events til små arrangementer. Siden 1990 har vi udlejet AV-udstyr til både erhvervs- og privatkunder. Her følger et lille udsnit af udvalgte cases.

Videregående uddannelsesinstitutioner

AV-teknologi løfter skolers undervisningsmiljø. Siden 1990 har AV-Huset leveret og installeret mange forskellige AV-løsninger til en lang række videregående uddannelsesinstitutioner. Her kan du se et lille udsnit af udvalgte cases.