Herlufsholm Idrætscenter i Næstved har alt hvad der kræves og forventes af et moderne idrætscenter med bl.a. 2 idrætshaller.

Opgaven:

Herlufsholm Idrætscenter havde længe gået med drømmen om at bygge en ekstra sportshal med springfaciliteter, da efterspørgslen på idræt er blevet større gennem det sidste årti. Med stor ihærdighed fik de fremskaffet økonomien til at opføre en stor moderne sportshal, som blev bygget sammen med hal 1, restaurant og café. Til den nye hal skulle bruges et lydanlæg, så idrætsstævner og større arrangementer kan afholdes i hallen. Samtidig var hallen omfattet af det nye bygningsreglement, så talevarsling var også nødvendig for, at sikkerheden kan være i top.

Løsningen:

AV-Huset fulgte opgaven tæt i samarbejde med både arkitekter, ingeniører og idrætscentret selv. Vi deltog i mange byggemøder, for at sikre den mest optimale AV-løsning blev valgt. Lige fra fremtidssikret føringsveje til forstærkning af loftkonstruktioner blev drøftet.
Herlufsholm Idrætscenter har i dag en AV-løsning, som leverer høj lydkvalitet i hele hallens område, men som de samtidig også kan afgrænse til dele af hallen. Samtidig kan systemet nemt udbygges i etaper, hvis de f.eks. vil have svømmehal eller boldklubben med. Herudover har de et talevarslingsanlæg, som lever op til de skrappeste brandkrav om EN54.

Har du et lignende projekt, som vi skal hjælpe dig med? Kontakt AV-Huset på telefon 5577 4030 eller email info@av-huset.dk.

Du kan læse mere om lydanlæg og talevarsling med lovkrav osv. eller andre af vores AV-løsninger.