Landbrug & Fødevarer er en dansk erhvervsorganisation, der varetager fælles opgaver og erhvervsmæssige interesser for de danske landmænd og fødevarevirksomheder. Landbrug & Fødevarer har hovedsæde i København.

Opgave:

Landbrug & Fødevarer ønskede en opgradering af deres AV-udstyr i den store mødesal på Axelborg. En del eksisterende udstyr var i fin kvalitet og skulle genanvendes, mens andet skulle udskiftes som f.eks. lydanlæg, højttalere og mikrofonanlæg. Derudover skulle brugervenlig betjening og eksternt kamera til videokonference etableres.

Løsning:

AV-Huset stod for gennemgang af det eksisterende AV-udstyr og efterfølgende opgradering samt det fulde projekt med installation, programmering og indregulering.

Efter en gennemgang af det eksisterende AV-udstyr blev det besluttet at opgradere lydanlægget til en digital platform for at opnå en bedre lyddækning og taleforståelse i mødesalen. Vi har fokuseret på en diskret lydløsning af høj kvalitet, der ikke stjæler fokus fra det flotte lokale.

Som trådløse mikrofoner er anvendt et pro system fra Sennheiser, der sikrer fuld dækning i lokalet og kan anvendes uhindret i forhold til de mange frekvenser, der er i nærområdet.

For at kunne skabe et bedre billedudsnit i forbindelse med videokonferencer og kunne opstille frit til videokonferencemøder forskellige steder i salen, blev kundens eget eksterne HD kamera installeret på et designbeslag ved indgangsdøren og forbundet, så det er muligt at styre via det nyetablerede rumstyringsanlæg.

Alt AV i eksisterende rack i salen samt de nye komponenter blev flyttet til eksterne depotrum, så det ikke tager fokus fra det flotte lokale. Der er etableret et rumstyringsanlæg med betjeningspanel placeret i salen. Betjeningspanelet er leveret som en mobil enhed, der er integreret i en dockingstation, men kan placeres og anvendes, hvor i salen man ønsker det. Rumstyringen er ligeledes koblet op, så det er muligt at betjene lys og motorstyrede gardiner fra betjeningspanelet.

Trænger jeres mødelokale til en opgradering?

Moderne AV-udstyr tilbyder masser af nye features, der i højere grad tilgodeser jeres særlige behov og ønsker i mødelokalet. Lad AV-Huset komme med et professionelt bud på en moderne AV-løsning til jeres lokale. Kontakt os på telefon 5577 4030 eller email info@av-huset.dk.

Du kan læse mere om brugervenlig betjening med rumstyring, lydanlæg, videokonference, AV-løsninger til konference- og mødelokaler eller andre AV-løsninger.