Næstved Storcenter blev indviet i 1989 og er Region Sjællands største shopping center med over 65 specialforretninger og Bilka. Centeret har ca. 5 mio. kundebesøg om året.

Opgave:

Næstved Storcenter udstiller en perlerække af fotos udlånt fra National Geographic i USA. De 50 fotos udstilles på alle torve i centeret. Enkelte billeder har så enestående historier, at der er tilknyttet filmklip, der fortæller om billedet. Til at vise filmklippene skulle storcenteret bruge diverse AV-udstyr.

Løsning:

Til at vise de tre filmklip opstillede vores udlejningsafdeling tre monitorer på podier. Under hver monitor er placeret en højttaler til at fortælle om det enkelte billedes historie. En Onelan player styrer afspilningen af filmklippene. Medie playeren tidsindstilles og sørger dermed for at tænde og slukke skærme og player på de ønskede tidspunkter, så centerets personale ikke behøver huske på det.

Udstillingen består af både nyere og ældre pletskud, der viser fragmenter af verdenshistorien over de sidste godt 100 år. Næstveds borgmester Carsten Rasmussen åbnede udstillingen.

Lad AV-udstyret stå for styringen

Når I lejer AV-udstyr hos os, kan vi programmere udstyret til at styre al teknikken, som I ønsker det. Det betyder, at I ikke behøver spekulere over teknikken, mens udstillngen eller arrangementet kører. Ring til vores udlejningsafdeling på telefon 5577 4030 eller send en email på info@av-huset.dk og hør, hvordan vi kan hjælpe jer med teknikken.

Vi har mange års erfaring med udlejning af AV-udstyr - se udvalgte cases her.

Læs mere om vores udlejningsafdeling.