Vores vision

Hos AV-Huset har vi en klar ambition om at fastholde innovationen og udviklingen, så vi fortsat forbliver en helt unik AV-virksomhed. Vores vision er at levere brugervenlige og kvalitetsstærke AV-løsninger med respekt for æstetik og design til branchens højeste værdi pr. krone. Vi vil udvikle et stærkt AV-Huset brand og øge markedets kendskab til virksomheden, også uden for Danmark. Vi vil udfordre og videreudvikle vores kunders idéer og sætte nye standarder for kommunikation.

Vores CSR-politik

Vi er bevidste om, at vi har et samfundsmæssigt ansvar og et ansvar over for en lang række interessenter. Vi ønsker således at drive virksomhed på en ordentlig og anstændig måde, hvor vi engagerer os i det omkringliggende samfund og derved viser omtanke for mennesker og miljø. Vi har derfor udarbejdet en CSR-politik, hvor vi tager hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold og miljø. Se AV-Husets CSR-politik.

Du kan læse mere om vores handlinger inden for fokusområdet miljø i AV-Husets Miljøpolitik. Under Vi Støtter kan du desuden se, hvilke organisationer og foreningers arbejde AV-Huset støtter op om.

Ansvarlig virksomhed

I forlængelse af vores CSR-politik har vi tilsluttet os FNs Global Compact i 2015. Dermed forpligter vi os som virksomhed til at tilpasse vores virke og strategier til ti principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøprincipper og anti-korruption. Ovenstående tilsikres ved fuld oplysning samt en fra virksomheden årlig rapportering til FN.
 

     Du kan læse vores seneste rapport til FN (COP 2019).
 

FNs Global Compact

FNs Global Compact er verdens største initiativ for virksomheders samfundsmæssige ansvar. Global Compact giver retningslinjer for, hvordan virksomheder kan bidrage til løsningen af de sociale og miljømæssige udfordringer, som følger af globaliseringen.
 

     FNs Global Compact (på engelsk).