Vores vision

Hos AV-Huset har vi en klar ambition om at fastholde innovationen og udviklingen, så vi fortsat forbliver en helt unik AV-virksomhed. Vores vision er at levere brugervenlige og kvalitetsstærke AV-løsninger med respekt for æstetik og design til branchens højeste værdi pr. krone. Vi vil udvikle et stærkt AV-Huset brand og øge markedets kendskab til virksomheden, også uden for Danmark. Vi vil udfordre og videreudvikle vores kunders idéer og sætte nye standarder for kommunikation.

Vores CSR-politik

Vi er bevidste om, at vi har et samfundsmæssigt ansvar og et ansvar over for en lang række interessenter. Vi ønsker således at drive virksomhed på en ordentlig og anstændig måde, hvor vi engagerer os i det omkringliggende samfund og derved viser omtanke for mennesker og miljø. Vi har derfor udarbejdet en CSR-politik, hvor vi tager hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold og miljø. Se AV-Husets CSR-politik.

Du kan læse mere om vores handlinger inden for fokusområdet miljø i AV-Husets Miljøpolitik. Under Vi Støtter kan du desuden se, hvilke organisationer og foreningers arbejde AV-Huset støtter op om.

Vores deltagelse i FNs Global Compact

I forlængelse af vores CSR-politik har vi tilsluttet os FNs Global Compact i 2015. Det er verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder, der arbejder på at skabe en bedre verden. Dermed forpligter vi os som virksomhed til at tilpasse vores virke og strategier til ti principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøprincipper og anti-korruption samt de 17 Verdensmål, som udgør en fælles plan for fred og velstand for mennesker og planeten – nu og i fremtiden. Ovenstående tilsikres ved fuld oplysning samt en fra virksomheden årlig rapportering til FN.

   COP2020          COP2019          COP2018          COP2017  
 

FNs Global Compact

FNs Global Compact er verdens største initiativ for virksomheders samfundsmæssige ansvar. Global Compact giver retningslinjer for, hvordan virksomheder kan bidrage til løsningen af de sociale og miljømæssige udfordringer, som følger af globaliseringen. Ca. 400 virksomheder er med i Danmark. På verdensplan er ca. 13.000 virksomheder og organisationer med fra 160 forskellige lande.

     FNs Global Compact (på engelsk).

Vores anti-korruptionsprincipper

AV-Huset er af den opfattelse, at korruption og bestikkelse er uforenelig med god forretningsledelse og skadelig for værdiskabende aktiviteter. Som et initiativ i vores tilslutning til FN Global Compact har vi udarbejdet nogle virksomhedsprincipper vedr. anti-korruption, som skal sikre, at vores medarbejdere optræder etisk og med integritet. Se vores anti-korruptionsprincipper.